MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Mini rampe TIP MRMB

Mini rampe TIP MRMB

Mini-rampe tipa MRMB čine dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji su nivoi poda malo viši ili niži od visine perona.

Mini rampe MRMB posjeduju brojne prednosti među kojima brzinu i lakoću postavljanja. Pošto su zašrafljene i spojene sa peronom, njihovo postavljanje ne zahtijeva građevinske radove. Mini rampe TIP MRMB se isto tako mogu postaviti na već postojeće perone. Prilagođavaju se pozitivnoj ili negativnoj visini.

Mini-rampe koje su učvršćene za peron ne stružu i tako omogućavaju brz i potpuno siguran utovar.

Mini rampe TIP MRMB zadovoljavaju nove evropske norme DIN EN 1398

Dajte komentar