MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Mini rampe TIP MRC

Mini rampe TIP MRC

Mini-rampe TIP MRC omogućavaju brz i siguran utovar, bez ikakvih rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja.

Težinu tovara u potpunosti drže peron i kamion, a ne mehanizam platformi za utovare i istovare.

Mini-rampe TIP-a MRC ne klize niti se povijaju pod teretom utovara.

Zašrafljene ili zavarene za ivicu perona, mini-rampe tipa MRC su spremne za funkcionisanje, njihove montaže ne zahtijevaju građevinske radove ( ni kanal ni modifikaciju).

Nasloni od čelika koji su smješteni sa svake strane štite mini-rampe i peron od povlačenja kamiona.

 

Na kraju utovara podloga se automatski vraća u vertikalni položaj, spremna za novu upotrebu.

Kompaktne mini-rampe TIP MRC čelik

Njihovo malo zauzimanje mjesta na ivici perona ga čine kompatibilnim sa korišćenjem SAS sistema hermetičnosti.

Mini-rampe MRC ne zahtijevaju skoro nikakvo održavanje.

Nema komentarisanja.