MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Rampe mini TIP MRMB

Rampe mini TIP MRMB

Rampe mini tipa MRMB čine dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji su nivoi poda malo viši ili niži od visine perona.

Rampe mini MRMB posjeduju brojne prednosti među kojima brzinu i lakoću postavljanja. Pošto je zašrafljena i spojena sa peronom, njihovo postavljanje ne zahtijeva građevinske radove. Rampe mini TIP MRMB se isto tako može postaviti na već postojeće perone. Prilagođavaju se pozitivnoj ili negativnoj visini.

Rampe-mini koje su učvršćene za peron ne stružu i tako omogućavaju brze i potpuno sigurne utovare.

Rampe mini TIP MRMB zadovoljava novu evropsku normu DIN EN 1398

Nema komentarisanja.