MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Rampe fiksne

Rampe fiksne

Rampe fiksne služe za utovar/istovar roba.

Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja.

Rampe fiksne su napravljene od čvrste podloge sa neklizajućim podom koje su veoma korisne. Dostavna vozila mogu da se popnu skroz do skladišta bez ikakvog napora.

Rukohvati su napravljeni sa obadvije strane kako bi se osigurao siguran pristup za pješake.

Nema komentarisanja.