MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Rampe mini TIP MRC

Rampe mini TIP MRC

Rampe mini TIP MRC omogućavaju brz i siguran utovar, bez ikakvog rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja.

Težinu tovara u potpunosti drže peron i kamion, a ne mehanizam platformi za utovar i istovar.

Rampe mini TIP MRC ne klize niti se povijaju pod teretom utovara.

Zašrafljene ili zavarene za ivicu perona, rampe mini tipa MRC su spremne za funkcionisanje, njihova montaža ne zahtijeva građevinske radove ( ni kanal ni modifikaciju).

Nasloni od čelika koji su smješteni sa svake strane štite rampu-mini i peron od povlačenja kamiona.

 

Na kraju utovara podloga se automatski vraća u vertikalni položaj, spremna za novu upotrebu.

Kompaktne rampe mini TIP MRC čelika

Njihovo malo zauzimanje mjesta na ivici perona ga čini kompatibilnim sa korišćenjem SAS sistema hermetičnosti.

Rampe mini MRC ne zahtijevaju skoro nikakvo održavanje.

Nema komentarisanja.