MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Kompaktne mini-rampe

TIP MRC

Mini-rampe omogućavaju brz i siguran utovar, bez ikakvog rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja.

Težinu tovara u potpunosti drži peron i kamion, a ne mehanizam platforme za utovar i istovar.

Mini-rampa ne klizi niti se povija pod teretom utovara.

UPOTREBA

Zašrafljena ili zavarena za ivicu perona, mini-rampa tipa MRC je spremna za funkcionisanje, njena montaža ne zahtijeva građevinske radove ( ni kanal ni modifikaciju).

Nasloni od čelika koji su smješteni sa svake strane štite mini-rampu i peron od povlačenja kamiona. Budući da je opremljeno ručicom za vuču i sistemom za uravnoteženje, postoljem se može rukovati jednom rukom i može se bez napora postaviti na pod kamiona. Podloga se jednostavno podiže, okreće i postavlja na vozilo.

Na kraju utovara podloga se automatski vraća u vertikalni položaj, spremna za novu upotrebu.

Ova rampa zadovoljava novu evropsku normu DIN EN 1398

Na osnovu norme EN 1398, upotreba rampe iznad dozvoljenog nagibnog ugla od 12,5% (oko 7~) je zabranjena. Ovaj ugao se može preći tokom utovara i istovara samo ako je vlasnik mogao dokazati da ne postoji nikakav rizik od klizanja (npr. na suvim i čistim površinama).

Važne tačke

  • Spremna za primjenu
  • Vrlo kompaktan model
  • Bez djelovanja građevinarstva
  • Lako se razmontira i ponovo koristi
  • Lako postavljanje
  • Funkcioniše na remen i protivtežu
  • Pojednostavljeno održavanje

 

SIGURNOST I EKONOMIJA

Pages: 1 2 3