MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

TIP MRC

Kompaktne mini-rampe TIP MRC čelik

Njegovo malo zauzimanje mjesta na ivici perona ga čini kompatibilnim sa korišćenjem SAS sistema hermetičnosti.

Mini-rampa MRC ne zahtijeva skoro nikakvo održavanje.Na zahtjev

  • Vruća galvanizacija
  • Izbor tipa naslona
  • Izrada po mjeri
  • Viši korisni tovar
  • Moguća nadoknada od 150 mm
BR.art. Tip Dužina Lo(mm) Širina La(mm) Visina (mm) Visina D (mm) Projekcija (mm) Težina (kg) Snaga dizajna (kg) Kapacitet (kg)
T10-2062 MRC 2080 800 2000 1050 100 400 500 17 4000
T10-2055 MRC SP po mjeri

TIP MRC Specijalna verzija peron SNCF

Rampa MRC je dostupna i u verziji specijalno napravljenoj za opremu željezničkih perona. Model na slici dužine 4m može podnijeti tovar do 12 tona. Mini-rampa specijalno za peron SNCF se može adaptirati za pokrivanje vrlo velikih širina.

Širina prolaza od 2000 mm ili 4000 mm

Dužina 800 mm

Teret 12000 kg Dan

Pages: 1 2 3