MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

TIP MRMB

Mini-rampa tipa MRMB čini dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji je nivo poda malo viši ili niži od visine perona. Radi se o idealnom rješenju za pretovar flote kamiona iste visine. Rampa MRMB posjeduje brojne prednosti među kojima brzinu i lakoću postavljanja.

Pošto je zašrafljena i spojena sa peronom, njeno postavljanje ne zahtijeva građevinske radove. Ona se isto tako može postaviti na već postojeće perone. Prilagođava se pozitivnoj ili negativnoj visini. Mini-rampa koja je učvršćena za peron ne struže i tako omogućuje brze i potpuno sigurne utovare.

Važne tačke

  • Jednostavno postavljanje
  • Ručica za vuču i sistem uravnoteženja
  • Domen primjene: Svaka nova konstrukcija ili koja se renovira

SIGURNOST

Ova rampa zadovoljava novu evropsku normu DIN EN 1398

Na osnovu norme  EN 1398, upotreba rampe iznad dozvoljenog nagibnog ugla od 12,5% (oko 7~) je zabranjena. Ovaj ugao se može preći tokom utovara i istovara samo ako je vlasnik mogao dokazati da ne postoji nikakav rizik od klizanja (npr. na suvim i čistim površinama).


Širina prolaza: 2000 mm

Dužina: 700 mm

Tovar: 4000 kg