MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Pokretne rampe TIP RM.ST. standard

Pokretna rampa omogućava utovar/istovar direktno sa tla na kamion, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premješta sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu.

Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja.

 


 

Br.artikla Tip Dužina (mm) Dužina PH (vodoravna) Dužina Po (kosa) Širina HT (bez ičega) Korisna širina (vodoravna) Korisna širina (kosa) Masa vlastita (kg) Teret (daN)
R10-2001 RM 1210 12350 2500 9500 2380 2100 2100 4100 10000
R10-2002 RM 1206 12350 2500 9500 2380 2100 2100 3600 6000
R10-2003 RM 1610 16350 2500 13500 2380 2100 2100 5400 10000
R10-2004 RM 1607 16350 2500 13500 2380 2100 2100 4700 7000
R10-2005 RM 1210BR 12350 2500 9500 3000 3000 2100 4300 10000
R10-2006 RM 1607BR 16350 2500 13500 3000 3000 2100 4900 7000
R11-1106EX RM 1106 11780 1980 9500 2250 2050 2050 - 6000
R11-1110EX RM 1110 11780 1980 9500 2250 2050 2050 - 10000
R10-2007 RM SP po mjeri
R10-9002 OPCIJA: Pokrivanje (ceradom) rampe
R10-9007 OPCIJA: Dnevnik

Važne tačke

KAKO IZABRATI SVOJU POKRETNU RAMPU?

  • Učestalost upotrebe da bi se upoznala rentabilnost rampe
  • Treba znati kapacitet pokretnog tovara (uređaj+tovar)
  • Dimenzija tovara koji kolica trebaju dovesti u vozilo: u slučaju visokih, vodoravni dio treba biti dovoljno dug da bi omogućio kolicima da priđu vodoravno kako se ne bi doticao gornji dio vozila
  • Tip korišćenih kolica: kolica dizalica termička ili električna. U slučaju intenzivnog korišćenja električnih kolica, preporučujemo pokretnu rampu od 16 m, koja ima blaži nagib što omogućava uštedu akumulatorskkih baterija kolica
  • Izbor uređaja: oslonac treba da ima visinu slobodnog podizanja. Za utovar kontejnera bez napora
  • Izbor obloge zbog maksimalnog prianjanja uređaja i potpune bezbijednosti po različitim kriterijumima.