MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter, Gmail, MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

TIP NCH

Tip NCH je elektro-hidraulični nivelar sa oscilirajućim štitnikom, koji funkcioniše na hidraulični pogon sa platformom. NCH je napravljen od izbrazdanog lima najvećeg kvaliteta. Nastao je zbog rješavanja problema razlike u visini između perona i poda kamiona.

Nivelari perona NCH se mogu izraditi u mnogo različitih dimenzija i kapaciteta, sa različitim mogućnostima postavljanja.

Štitnik kojim su opremljeni ovi nivelari omogućava da se uravnoteži nagib do 3% od širine platforme (5.2.6 norme EN 1398). Zadnji dio platforme je fiksiran za donju šasiju pomoću tri zgloba od kojih je svaki dug 300 mm. Osovine ovih zglobova (prečnika od 30 mm) su izrađeni od bijelog okruglog čelika izvučenog u žicu pružajući tako otpor silama kojima su izloženi.

Isti tip osovine se koristi za zglobove prednjeg štitnika platforme. Pošto je zglob štitnika centralna tačka konstrukcije, on je sastavljen od dvije neprekidne osovine na cijeloj širini štitnika. Zglob se takođe čisti sam.

Platforma i štitnik su napravljeni od najkvalitetnijeg izbrazdanog lima.

Lo= Dužina platforme / BH= Visina konstrukcije

LB= Dužina štitnika koji se može spuštati

O= Pozitivna nadoknada /U= Negativna nadoknada

Na zahtjev

 • Studija za sistem postavljanja
 • Model NCH box
 • NCH viseći okvir
 • Viši korisni tovar
 • Izrada po mjeri
 • Štitnik od 500 mm
 • Konusni ukošeni štitnik na obje strane
 • Periferna hermetičnost na tri strane nivelara da bi se obezbijedila savršena hermetičnost platforme
 • Automatsko vraćanje u položaj 0-pritiskom na komandno dugme
 • Boja RAL po izboru
 • Galvanizacija
 • Znatnija negativna visina

TRAJNOST I ODRŽAVANJE

Donja vrlo jaka šasija i njena prednja greda omogućavaju upijanje opterećenja u hitnom slučaju, poprečnog kretanja ili ako je kamion utovaren na niži nivo od perona. Zahvaljujući njegovoj samonosivoj strukturi, moguće je integrisati nivelar u zatvoren ili otvoren šaht. Greda ispred šasije predstavlja isto tako zaštitu hidrauličnih i metalnih instalacija koje se nalaze ispod NCH.

KVALITET I SIGURNOST

Svi nivelari perona odgovaraju evropskim normama. Njihova proizvodnja i način upotrebe posebno poštuju propise norme EN 1398. Zbog toga su opremljeni čitavim nizom sigurnosnih mehanizama, a dodatne garancije su na raspolaganju prema opciji za strože zahtjeve.

Nivelari perona su vrlo funkcionalni mehanizmi kojima se lako upravlja, samo jednim dugmetom.

Predimenzionirane dizalice rade na djelovanju niskog pritiska od oko 50 bara. Ojačani klipovi od hroma opremljeni dvostrukim zglobom kao i fleksibilna hidraulika su napravljeni kako bi izdržali pritisak od 600 bara. Ventil protiv pada je integrisan u komoru glavne dizalice zbog mjera bezbijednosti.

Pages: 1 2