MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

TIP PCA

KORIŠĆENJE

Čelična platforma za utovar sa pojačanjima od hladnih profila tipa PCA je nastala posebno za prolaz kolica dizalica kod pretovara kontejnera ili polutegljača i to naročito kada je važna visina.

Površina hoda od izbrazdanog lima onemogućava klizanje kolica dizalice. Stabilnost platforme tokom utovara je osigurana gumom protiv isliznuća koja je smještena ispod platforme čime se garantuje bezbijednost.

Dvodijelni pristupni štitnici se lako podižu zahvaljujući ležajima za ruke. Nagib kljuna omogućava pretovar čak i sa visinom blizu 0. Ova dva pristupna zglobna štitnika koji se mogu spuštati, kada su podignuti, omogućavaju njegovo premještanje viljuškama kolica dizalice. Ova platforma može podnijeti vrlo visoke tovare. Njena velika širina omogućava bezbijedan prolaz.

Važne tačke

  • Lako postavljanje bez napora uz pomoć kolica dizalice
  • Pod od izbrazdanog lima protiv iskliznuća
  • Zglobni štitnici na krajevima omogućavaju savršeno spajanje sa peronom
  • Sigurnosna guma daje maksimalno prianjanje u fazama pretovara
  • Kljun od obnovljenog lima, savijenog i izbrušenog u prednjem dijelu
  • Prihvata znatnu visinu
  • Otpornost od 5500 kg do 6500 kg
  • Idealna za istovar kontejnera na pod
Br.artikla


Tip


Dužina Lo

(mm)

Širina La

(mm)

Visina D

(mm)

Kapacitet

(kg)

Težina

(kg)

T10-2001 PCA 1515 1500 1500 190 6000 225
T10-2002 PCA 1520 1500 2000 190 6000 300
T10-2004 PCA 2015 2000 1500 250 6000 300
T10-2027 PCA 2018 2000 1850 250 6000 360
T10-2005 PCA 2020 2000 2000 250 6000 345
T10-2006 PCA 2022 2000 2200 250 6000 368
T10-2007 PCA 2515 2500 1500 310 6000 315
T10-2008 PCA 2520 2500 2000 310 6000 418
T10-2009 PCA 2522 2500 2200 310 6000 447
T10-2010 PCA 3015 3000 1500 375 5500 372
T10-2011 PCA 3020 3000 2000 375 5500 503
T10-2012 PCA 3022 3000 2200 375 5500 535
T10-2013 PCA 3515 3500 1500 440 4500 433
T10-2014 PCA 3520 3500 2000 440 4500 533
T10-2026 PCA 3522 3500 2200 440 4500 633
T10-2012 PCA SP po mjeri
Vruća galvanizacija na zahtjev