MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Utovarne mostove PMA i PCA

UTOVARNI MOSTOVI PMA Utovarni mostovi služe kada skladišta nemaju mjesto utovara, omogućavaju pozitivno nadoknađivanje. Njihova površina hoda je od izbrazdanog lima protiv iskliznuća. Opremljene su pristupnim štitnikom i kljunom za naslon sa pojačanim zapušačem. Utovarni mostovi opremljeni su gumama protiv

Utovarne mobilne rampe

Utovarne mobilne rampe Utovarne mobilne rampe omogućavaju utovar/istovar direktno sa tla na kamion, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premještaju sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu. Uz pomoć utovarnih mobilnih rampi dovoljna je samo jedna

Rampe mini TIP MRC

Rampe mini TIP MRC Rampe mini TIP MRC omogućavaju brz i siguran utovar, bez ikakvog rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja. Težinu tovara u potpunosti drže peron i kamion, a ne mehanizam platformi za utovar i istovar. Rampe mini TIP

Rampe fiksne

Rampe fiksne Rampe fiksne služe za utovar/istovar roba. Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja. Rampe fiksne su napravljene od čvrste podloge sa neklizajućim podom koje su veoma

Rampe mini TIP MRMB

Rampe mini TIP MRMB Rampe mini tipa MRMB čine dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji su nivoi poda malo viši ili niži od visine perona. Rampe mini MRMB posjeduju brojne prednosti među kojima

Platforme utovarne mostova PMA i PCA

PLATFORME UTOVARNE PMA Platforme utovarne mostova PMA služe kada skladišta nemaju mjesto utovara, omogućavaju pozitivno nadoknađivanje. Njena površina hoda je od izbrazdanog lima protiv iskliznuća. Opremljena je pristupnim štitnikom i kljunom za naslon sa pojačanim zapušačem. Platforme utovarne su opremljene