MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Rampe utovarne mobilne

Rampe utovarne mobilne Rampe utovarne mobilne omogućavaju utovar/istovar direktno sa tla na kamione, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premještaju sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu. Uz pomoć rampi utovarnih mobilnih dovoljna je samo jedna

Mini rampe TIP MRC

Mini rampe TIP MRC Mini-rampe TIP MRC omogućavaju brz i siguran utovar, bez ikakvih rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja. Težinu tovara u potpunosti drže peron i kamion, a ne mehanizam platformi za utovare i istovare. Mini-rampe TIP-a MRC ne

Fiksne rampe

Fiksne rampe Fiksne rampe služe za utovar/istovar roba. Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja. Fiksna rampe su napravljene od čvrste podloge sa neklizajućim podom su veoma korisne.

Mini rampe TIP MRMB

Mini rampe TIP MRMB Mini-rampe tipa MRMB čine dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji su nivoi poda malo viši ili niži od visine perona. Mini rampe MRMB posjeduju brojne prednosti među kojima brzinu

Utovarne platforme mostovi PMA i PCA

UTOVARNE PLATFORME PMA Utovarne platforme mostova služe kada skladišta nemaju mjesto utovara, omogućavaju pozitivno nadoknađivanje. Njena površina hoda je od izbrazdanog lima protiv iskliznuća. Opremljene su pristupnim štitnikom i kljunom za naslon sa pojačanim zapušačem. Utovarne platforme su opremljene gumama

Mobilne rampe utovarne

Mobilne rampe utovarne Mobilne rampe utovarne omogućavaju utovar/istovar direktno sa tla na kamion, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premještaju sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu. Uz pomoć mobilnih rampi utovarni dovoljna je samo jedna