MetalPromNB
MetalPromNB
Razglasi o www.MetalPromNB.com - Facebook, Twitter,  Gmail,  MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Naši proizvodi
CERTIFIKAT
CertifikatMetalprom

Utovarni mostovi PMA i PCA

UTOVARNI MOST PMA Utovarni most služi kada skladišta nemaju mjesto utovara, omogućava pozitivno nadoknađivanje. Njena površina hoda je od izbrazdanog lima protiv iskliznuća. Opremljena je pristupnim štitnikom i kljunom za naslon sa pojačanim zapušačem. Utovarni most opremljen je gumama protiv

Utovarna mobilna rampa

Utovarna mobilna rampa Utovarna mobilna rampa omogućava utovar/istovar direktno sa tla na kamion, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premješta sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu. Uz pomoć utovarne mobilne rampe dovoljna je samo jedna

Rampa mini TIP MRC

Rampa mini TIP MRC Rampa mini TIP MRC omogućava brz i siguran utovar, bez ikakvog rizika od neočekivanog pretovarivanja ili prenošenja. Težinu tovara u potpunosti drži peron i kamion, a ne mehanizam platforme za utovar i istovar. Rampa mini TIP

Rampa fiksna

Rampa fiksna Rampa fiksna služi za utovar/istovar robe. Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja. Rampa fiksna je napravljena od čvrste podloge sa neklizajućim podom koja je veoma

Rampa mini TIP MRMB

Mini rampa TIP MRMB Rampa mini tip MRMB čini dio široke palete proizvoda MetalpromNB-a specijalno zamišljene za utovar i istovar vozila čiji je nivo poda malo viši ili niži od visine perona. Rampa mini MRMB posjeduje brojne prednosti među kojima

Platforma utovarna mostovi PMA i PCA

PLATFORMA UTOVARNA PMA Platforma utovarna mostova služi kada skladišta nemaju mjesto utovara, omogućava pozitivno nadoknađivanje. Njena površina hoda je od izbrazdanog lima protiv iskliznuća. Opremljena je pristupnim štitnikom i kljunom za naslon sa pojačanim zapušačem. Platforma utovarna je opremljena gumama